O nás

Činnost Filmové kanceláře Ústeckého kraje patří do agendy oddělení cestovního ruchu, které je na Krajském úřadu Ústeckého kraje součástí odboru regionálního rozvoje.
Hlavní úlohou filmové kanceláře je propagovat Ústecký kraj jako atraktivní destinaci pro filmová a televizní natáčení a sloužit filmařům jako nezávislý zdroj informací a prostředník v komunikaci s místními úřady, soukromými subjekty a obyvateli.

 

Producentům a tvůrcům chceme nabízet spolupráci a pomoc tak, aby pro ně bylo natáčení v našem regionu co nejefektivnější a aby se k nám vraceli. Našemu kraji to bude zpětně přinášet jak ekonomický efekt, tak i možnost prostřednictvím filmů a televizních pořadů podpořit propagaci našeho kraje jako atraktivní turistické destinace. Vnímáme pozitivní přínosy audiovizuální produkce pro region a chceme je aktivněji využít!

Pro filmaře

Ústecký kraj je krajem rozmanitostí a kontrastů, v němž filmař najde jedinečné krajinné scenérie takřka pro jakýkoli filmový příběh.

Nabízí romantické kulisy panenské přírody Národního parku České Švýcarsko, okouzlující krajinu vyhaslých sopek v Českém středohoří, syrové krásy Krušných hor, údolí největší české řeky Labe s vinicemi, až po bizarní lokace hnědouhelných dolů s měsíční krajinou v Podkrušnohoří. Region je doslova posetý památkami - hrady, zámky, lidovou i industriální architekturou, vzácně dochovanou sítí historických měst s hradbami v Dolním Poohří. Tomu v kontrapozici stojí sociálně vyloučené lokality, rozpadající se brownfieldy, bezbřehá panelová sídliště, včetně evropského unikátu - na zelené louce znovu vystavěného města Most. (více na www.branadocech.cz)

Filmová kancelář Ústeckého kraje je jedním z regionálních partnerů národní kanceláře Czech Film Commission. Máme dobré povědomí o možných potřebách filmových štábů a jsme připraveni usnadnit jim natáčení v našem kraji. Postupně budujeme síť měst, obcí, institucí i soukromých subjektů, které jsou vůči audiovizuálním produkcím vstřícné.

Filmařům usnadníme:
Komunikaci s regionálními úřady a subjekty; zorientování se v možnostech a podmínkách natáčení v regionu; vyhledávání lokací a přípravy obhlídek (zpřístupnění lokací); kontakt k místním dodavatelům – ubytovací a stravovací služby, produkční agentury, dopravní podniky, příspěvkové organizace kraje atp.; nábor epizodních rolí a komparzu.


Dále nabízíme:
Odborné konzultace týkající se regionu (infrastruktura, historie, kultura, architektura, přírodní podmínky apod.), podporu při propagace projektu a jeho natáčení.

Dotace & Bulletin

 Znění a přílohy programu naleznete na webových stránkách Ústeckého kraje.

 

 

Filmová kancelář Ústeckého
kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení cestovního ruchu


Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
www.fkuk.cz

Barbora Hyšková
hyskova.b@kr-ustecky.cz
+420 778 494 321

 

Michaela Palaščáková

palascakova.m@kr-ustecky.cz